We wanted to create something unique, something that would capture beauty and stay reflected in people’s memories.

Bahamy, Grand Bahamas, Freeport.

Long white sandy beaches and turquoise sea line is what comes to mind when you speak of the Bahamas. Their discovery by Columbus dates 400 years back and their independency from the British crown was established only in 1973.

There are barely any industries apart from electric power plants and water stations and 99% of the country makes its living from tourism. Breathtaking spots and beaches that are not easily discovered are scattered around the island shores. They could instantly be labeled paradise islands.

Caressed by the translucent Atlantic, the ocean life casts all shadows.  Ankle-deep waters maintain a steady temperature of 82 ºF all year long. This spectacle plays along for hundreds of meters around the island ledges made out of hurricane drift sand.

The mixture of native inhabitants mostly of Creole descent is completed by more or less recent settlers most often of British descent. Buildings in larger cities such as Freeport are mainly hotel complexes and administration buildings or houses of wealthy families that are tied to the island history. The blend of colors that surround you are a typical sign of the Caribbean architecture intertwined with the British colonial style. Turquoise, blue, pink and white are the colors of many buildings.

Countless movie classics such as the Bond movies or travel documentaries that are worth watching have found their scenes on Bahamas. I can only recommend visiting the Bahamas islands if you are looking for the perfect hideout to unwind, where time passes by slower than anywhere else in the modern world.

Bahamy, Grand Bahamas, Freeport.

Pod pojmom Bahamy si každý predstaví dlhé pláže s bielym pieskom a tyrkysovým pobrežím.
Objavenie Bahám Kolombusom sa datuje necelých 400 rokov dozadu a samostatnosť krajiny od Britskej koruny od roku 1973.

Bahamy nemajú okrem elektrární a vodární takpovediac žiaden priemysel a 99% krajiny žije z turizmu. Prekrásne zákutia a pláže, ktoré nie je ľahké objaviť, sú najčastejšie na výbežkoch ostrovov. Pokojne by sa mohli nazývať ostrovy raja.

Obmýva ich priezračný Atlantik, život v oceáne hrá snáď všetkými farbami a hĺbka vody siaha sotva tak po členky s celoročnou teplotou 28°C. Táto hra sa tiahne aj niekoľko sto metrov okolo týchto výbežkov, ktoré vznikli naplavením piesku počas hurikánov.

Zmes domáceho obyvateľstva väčšinou kreolského pôvodu dopĺňajú starší a novší osadníci najmä britského pôvodu. Budovy väčších miest ako je Freeport tvoria hlavne hotelové komplexy a budovy administratívy, alebo domy zámožných rodín, ktoré sú späté s históriou ostrova.

Farby, ktoré vás obklopujú, sú typickým prvkom karibskej architektúry prepojenej s britskou koloniálnou, predstavujúcou tyrkysovú, modrú, ružovú a bielu farbu mnohých budov.

Bahamy sú miestom nespočetných filmových klasík, od Bonda až po cestopisné dokumenty, ktoré si určite nenechajte ujsť.

Ak hľadáte dokonalé miesto na oddych, odporučil by som vám návštevu bahamských ostrovov, kde čas vždy plynie pomalšie ako kdekoľvek inde v dnešnom modernom svete.

CALENDAR 2016

Photographer: Vladimir Orth
Lighting technician: Philip Orth III
Model management agency: Kate Cveckova
Jury (focus on inner values): Patrick Petras

„We wanted to create something unique, something that would capture beauty and stay reflected in people’s memories.“

Model: Julia Malinovska
Date of birth: 31.12.1990
Height: 171cm/5'7 inch
88/60/88
Weight: 50kg

„Ambition is not a vice of little people.“

Location: Freeport, Grand Bahamas

All rights reserved